Pravidla soutěží

  1. Každá soutěž pořádaná na našem Facebooku, nebo Instagramu je pořádaná firmou ADHIKARI 11 s.r.o. a Facebook se žádnou soutěží nemá nic společného.
  2. Soutěž má vždy pevné datum začátku i konce. Vyhlášení proběhne vždy během pár dní po ukončení soutěže. Výherci dávají svůj souhlas, že budou zveřejněni v komentářích, nebo jinde na našich sociálních síťích.
  3. Ze všech došlých správných odpovědí na soutěžní otázky vylosujeme výherce.
  4. Každý soutěžící se může účastnit soutěže jen jednou, vícenásobné příspěvky budou ze hry vyloučeny.
  5. Účastí v soutěži souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely společnosti ADHIKARI 11 s.r.o. (zasílání novinek na e-mail, sdílení fotografie na FB, zveřejnění vašeho jména a příjmení, nebo Facebokového profilu u vyhlášení soutěže…). Účastník uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.
  6. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, odpověď nemusí být zařazena do slosování.
  7. Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné.
  8. Vítězové se losují ze všech došlých výherních odpovědí z Facebooku a Instagramu.
  9. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České Republiky. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti ADHIKARI 11 s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.